Technické a emisné kontroly automobilov postihli výrazne zmeny

Technické a emisné kontroly automobilov sa výrazne zmenili. Dôvodom je povinnosť majiteľov staníc STK zaviesť pravidlá na boj s korupciou vo svojich radoch. Povinnosť prijať protikorupčné pravidlá a získať certifikát im vyplynula z novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z mája minulého roka.

Účelom ISO normy 37001, podľa ktorej musia stanice STK zaviesť protikorupčné pravidlá a na jej základe získať certifikát, je zavedenie systému protikorupčného manažmentu v organizáciách a prostredníctvom vhodných protikorupčných opatrení zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie korupcie, rovnako ako primeranú reakciu. Cieľom je zvýšenie etiky v podnikateľskom, verejnom a neziskovom sektore.

Úplatkárstvo podľa ISO 37001 znamená ponúkanie, sľubovanie, poskytovanie, prijímanie alebo vyžadovanie neoprávnených výhod akejkoľvek hodnoty, finančnej alebo nefinančnej, priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na lokalitu a v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Norma definuje požiadavky a odporúčania pre zriadenie, zavedenie, prevádzkovanie, kontrolu a neustále zlepšovanie systému protikorupčného manažmentu, ktorý je uplatniteľný v organizáciách všetkých typov a veľkostí.

Tento certifikát zatiaľ získala iba jedna stanica STK. „Stanice technickej kontroly, ktoré boli zriadené pred 20.5.2018 majú prechodné obdobie na zavedenie certifikácie protikorupčných pravidiel do 20.5.2021,“ upozorňuje Alexandra Janeková, audítorka TÜV SÜD Slovakia. Kontrolné stanice tak budú musieť mať svoje materiálne a technické zabezpečenie, vrátane personálneho obsadenia ľudí, ktorí budú mať potrebné certifikáty a absolvovať potrebné školenia. 

Zvýšenie čakacej lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly

Jedným z výsledkov zavádzania protikorupčnej politiky je aj zvýšenie čakacej doby na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. V niektorých oblastiach Slovenskej republiky eviduje ministerstvo dopravy zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly.

Tento stav môže byť spôsobený viacerými faktormi. Jednak sme zintenzívnili kontroly na staniciach technickej a emisnej kontroly, čo spôsobilo, že technici začali poctivejšie vykonávať tieto kontroly, na čo samozrejme potrebujú viac času,” informuje hovorkyňa z ministerstva dopravy Karolína Ducká.

V praxi to znamená, že pribudli na pracoviskách TK a EK kamery, ktoré dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. Zámerom týchto zmien je, aby sa jednotlivé kontroly robili poctivejšie, a aby na cestách jazdili bezpečnejšie autá.

Rezort dopravy reagoval na problém so zvýšeným náporom na vykonanie kontrol, a to úpravou zmeny lehôt v notifikáciách, ktoré registrovaných vodičov včas upozornia na končiacu sa platnosť technickej a emisnej kontroly. SMS alebo e-mailové upozornenia budú odosielané prevádzkovateľom vozidiel, ktorí sa zaregistrovali na stránke www.jiscd.sk v lehotách 30 a 60 dní pred koncom platnosti TK a EK. Rezort dopravy všetkým vodičom odporúča bezplatne sa registrovať a nechať si posielať upozornenia o blížiacom sa konci platnosti TK a EK.

osetrenie auta
zdroj: Pixabay

„Ukázalo sa, že zámer rozšíriť sieť staníc technickej a emisnej kontroly bol zmysluplný. Veríme, že čas na kontrolu sa po spustení nových staníc technickej a emisnej kontroly výrazne skráti. Chceme, aby na cestách jazdili bezpečné a ekologické autá, a aby kontrolné stanice boli dostupné pre každého prevádzkovateľa vozidla. Takisto odporúčam, aby využili systém bezplatných notifikácií, zaregistrovali sa na stránke www.jiscd.sk a nechali si zadarmo posielať upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti technickej a emisnej kontroly,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V prípade, že nestihnete, zabudnete, alebo z iného dôvodu nevykonáte tieto kontroly včas, čaká na vás pokuta vo výške 165 eur za každú z nich – teda spolu 330 eur. Za predpokladu, že svoje vozidlo do 15 dní podrobíte chýbajúcej kontrole, bude pokuta znížená o 2/3, teda zaplatíte len 55 eur. Ak vozidlo technickou a emisnou kontrolou neprejde, technik vystaví dokument o dočasnej nespôsobilosti vozidla na prevádzku a majiteľ musí závadu odstrániť do vymedzeného termínu. Po opätovnej neúspešnej kontrole vozidlo stráca spôsobilosť na prevádzku.

zdroj: mindop.sk

Komentáre

Čítajte tiež