Autolekárnička – všetko, čo by ste o nej mali vedieť

Autolekarnicka pre motorove vozidla Zdroj: autoblsak.sk

Základným prvkom, ktorý nemôže za žiadnych okolností chýbať v motorovom vozidle je autolekárnička. Nikdy totiž nevieme, aké nebezpečenstvo môže na ceste nastať. A nielen z tohto dôvodu, ale aj zo zákona je dôležité mať ju zásadne vždy pri sebe vo vozidle. Poďme si teraz predstaviť všetky dôležité fakty, ktoré by sme mali o autolekárničke vedieť.

Čo je autolekárnička?

Autolekárničku môžeme zjednodušenie charakterizovať ako krabicu, ktorá obsahuje všetko potrebné vybavenie pre poskytnutie okamžitej lekárskej pomoci v prípade núdze. Môže byť z textilného alebo plastového obalu.

Lekárničky pre cestnú dopravu sa rozdeľujú do viacerých kategórií podľa typu motorového vozidla. V tomto článku sa zameriavame na lekárničku pre osobné automobily, ktorá je zo zákona ich povinnou výbavou.

Zdroj: autoblsak.sk

Čo musí autolekárnička obsahovať?

Autolekárnička je určená najmä na ošetrenie malých rán a odrenín, ošetrenie rán, popálenín a krvácania, ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov a ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Základným obsahom autolekárničiek sú zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky, ich zoznam, karta prvej pomoci a označenie výrobcu. Obsah autolekárničky sa mení v závislosti od toho, pre ktorú kategóriu vozidiel je určená. Obsah autolekárničky pre osobné automobily predpisuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 143/2009. Podľa tejto vyhlášky sa obsah autolekárničiek skladá zo štyroch modulov, ktoré musia obsahovať:

Modul číslo 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul číslo 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm), 2 bal. á 5 ks
 • náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul číslo 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul číslo 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Karta prvej pomoci

V povinnej výbave autolekárničky nemôže za žiadnych okolností chýbať karta prvej pomoci. Už podľa názvu je zrejmé, že sa jedná o niečo, čo nám má pomôcť v prípade potreby záchrany ľudského života. Je dôležité podotknúť, že táto karta má rozmery 10 x 18 cm a musí byť riadne zalaminovaná, aby zodpovedala vyhláške.

Karta prvej pomoci
Zdroj: autoblsak.sk

Karta prvej pomoci obsahuje návod pre rôzne druhy zákrokov, ktoré sa vykonávajú pri rôznych zraneniach. Medzi tieto zranenia patrí krvácanie, bezvedomie, podozrenie na poranenie chrbtice, poranenie hrudníka a brucha, zlomeniny a popáleniny. Tieto informácie sa nachádzajú na zadnej časti karty. Okrem toho sa na karte prvej pomoci nachádzajú dôležité pohotovostné kontaktne údaje.

Karta prvej pomoci - zadna strana
Zdroj: autoblsak.sk

Obal autolekárničky

Obal autolekárničky musí spĺňať určitú legislatívu, teda náležitosti a predpisy, medzi ktoré patria nasledujúce:

 • má zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby sa predišlo znehodnoteniu obsahu
 • dôležitý je materiál, z ktorého je vyrobený –  materiál má byť nepremokavý a prachuvzdorný a zároveň by mal vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí od – 20°C až do + 60°C
 • mal by byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky
 • farba obalu musí byť výhradne oranžová (podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011) na celom jej povrchu a okrem toho, na lícnej strane obalu autolekárničky (v strede) musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž, ktorý je medzinárodne rešpektovaným symbolom

Platnosť autolekárničky

Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR, z 1. novembra 2019 je možné používať autolekárničku aj po záruke (nesmie byť nijakým spôsobom porušená, má byť na pohľad v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia). To znamená, že v súčasnosti nie je viac potrebné autolekárničku po dátume expirácie pravidelne vymieňať za novú. Podmienkou však je, aby z jej obsahu nebolo nič použité.

Výhodou pre vodičov motorových vozidiel je, že doba platnosti autolekárničky pri pravidelnej technickej kontrole viac nekontroluje a rovnako ani v rámci cestnej kontroly.

Z nášho pohľadu sa jedná o veľmi pozitívny a v skutku logický krok, keďže vodiči už nie sú povinní vymieňať neporušené autolekárničky, čím nemusia zbytočne vyhadzovať peniaze a môžu naďalej používať aj tie po dátume expirácie.

Záver

Najdôležitejším faktorom, ktorý by mal vodičov sprevádzať na cestách je zodpovednosť. Autolekárnička je jedna vec, no bez zodpovednosti a príslušných základných zručností, je nám v podstate zbytočná. Preto by sme si mali dávať pozor, po akých cestách jazdíme a hlavne by sme mali jazdiť bezpečne. Okrem toho, veľmi dôležité je vedieť ako samotnú autolekárničku použiť. Samozrejme, že najideálnejšie by bolo, keby sme ju nemuseli použiť vôbec.

Komentáre

Čítajte tiež