„Jazdenky“ z Nemecka, ktoré sú určené na zošrotovanie na Slovensku nezaregistrujete

auta na srotovanie zdroj: Pixabay

Plánujete v blízkej dobe kúpiť „jazdenku“ zo zahraničia? Tak pozorne čítajte! Obzvlášť tí, ktorí plánujú kúpu vozidla z Nemecka.  V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, na čo je dobré sa zamerať pri kúpe ojazdeného vozidla z Nemecka.

Ak je v Nemecku auto určené na zošrotovanie, nezaregistrujete ho ani na Slovensku

V posledných mesiacoch sa z Nemecka začali dovážať jednotlivo dovezené vozidlá, ktoré sú určené na zašrotovanie. Dôvodom je zrejme plnenie starších emisných noriem a okrem nich aj majitelia takýchto áut dostali „šrotovné“, čiže príspevok na nákup nového vozidla.

Ak má vozidlo v registračnom doklade pečiatku, na ktorej je nápis „Verwertungsnachweislag vor“, v takom prípade je toto vozidlo určené na zošrotovanie, čo znamená, že v Nemecku viac takéto auto ani nie je možné znova zaregistrovať. Samozrejme, že majitelia takýchto áut sa pokúšajú svoje vozidlo predať do iných krajín EÚ a výnimkou nie je ani samotné Slovensko.

Ak sa práve chystáte kúpiť „jazdenku“ z Nemecka,  treba upozorniť, že ak majú takéto jednotlivo dovezené vozidlá z Nemecka vo svojich registračných zázamoch nápis „Verwertungsnachweislag vor“, tak v takom prípade toto vozidlo na Slovensku nezaregistrujete. 

auto vrakovisko
Zdroj: Pixabay

Na čo je dobré sa zamerať pri kúpe „jazdenky“ z Nemecka?

Pred kúpou ojazdeného vozidla z Nemecka si v prvom rade skontrolujte záznam v registračných dokladoch. Ten je väčšinou prelepený samolepkou, na ktorej je čiarový kód a identifikačné číslo vozidla, tzv. VIN.

Pre ľahšie odhalenie prelepeného záznamu v registračných dokladoch môže slúžiť aj odstrihnutý roh registračného dokladu časti I. alebo časti II., príp. obidvoch častí, čo pri bežnom odhlásení vozidla na export nie je obvyklé.

Dávajte si pozor aj na to, či sa v registračných dokladoch nachádza pečiatka s textom „Ungultig“. Táto pečiatka znamená, že je doklad neplatný a okrem toho sa pri odhlásení vozida na export táto pečiatka už niekoľko rokov nepoužíva.

Prečo nie je možné nemecké vozidlá určené na zošrotovanie na Slovensku registrovať?

Na základe vyššie uvedených skutočností nie je možné nemecké vozidlá určené na zošrotovanie na Slovensku registrovať. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29 ods. 6 písm. c) ustanovuje, že schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo, ak takéto vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti alebo ak malo byť zrecyklované.

Ak si kúpite „jazdenku“ v Nemecku a bude mať v dokladoch záznam, že vozidlo je z Nemecka a je určené na zošrotovanie, v takom prípade vám technici KO tieto doklady neakceptujú a ani vám nevykonajú KO. A to znamená, že toto vozidlo ani nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel v SR.

Zdroj: www.ko.sk

Komentáre

Čítajte tiež