Dve dôležité zmeny v zákone: Dajte si na ne pozor, aby ste neprišli o papiere!

dve nové zmeny v zákone zdroj: Pexels

Zákony sa menia ako na bežiacom páse. Raz je taká zmena, inokedy taká. Mnoho vodičov ich dokonca ani nestihne zaregistrovať. Dnes vám prinášame dve nové zmeny v zákone, o ktorých by ste mali vedieť.

Jedná sa o zmeny vo vyhláške k zákonu o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. A viete, prečo je dôležité o nich vedieť? Pretože, ak by ste tieto zmeny nedodržali, môže vám hroziť odobratie papierov od vozidla.

Výhľad vodiča – poškodenie čelného skla

Jedna zo zmien sa týka čelného skla, respektíve výhľadu z miesta vodiča. Po novom nesmiete mať na čelnom skle akékoľvek poškodenie, ktoré presahuje rozmer 20 mm. Týka sa to úseku, ktorý sa nachádza priamo pred očami šoféra (čiže v oblasti „A“). V prípade, že poškodenie v tejto oblasti „A“ je väčšie ako 20 mm, v takom prípade sú policajti oprávnení vám odobrať papiere od vozidla.

Čo sa týka zvyšných oblastí čelného skla, tak v tých je povolených aj viac poškodení.  Veľkosť poškodení môže byť od 20 mm až do maximálne 50 mm (rozmer nesmie byť vyšší ako 50 mm) a dôležité je upozorniť, že týchto poškodení nesmie byť viac ako päť.

Zdroj: Pixabay

Autolekárnička

Výbornou správou je, že autolekárnička už nebude mať určenú dobu exspirácie a ruší sa aj predpis farby – čiže viac už nemusíte mať len oranžovú lekárničku. Farba autolekárničky teda môže byť ľubovolná, no jedinou podmienkou ostáva povinnosť označiť ju krížom v strede. Samozrejmosťou je, že obsah autolekárničky musí byť bez poškodení – neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať žiadne známky znečistenia či iného znehodnotenia.

Ďalšou dôležitou novinkou je spôsob uloženia autolekárničky. Priestor, v ktorom sa bude autolekárnička nachádzať musí byť čistý a suchý, taktiež aj ľahko prístupný a okrem toho nesmie na autolekárničku dopadať priame slnečné svetlo.

Mnohí si povedia, že kufor vo vozidle je pre autolekárničku ideálne miesto. Ale pozor! Ďalšou zmenou je miesto uloženia. Autolekárnička má byť umiestnená na označenom a prístupnom mieste, v priestore vozidla, ktoré je určené pre cestujúcich. Táto novinka sa však týka iba nových modelov vozidiel – výrobca bude musieť určiť miesto uloženia autolekárničky, pričom musia byť dodržané legislatívne a technické požiadavky.

Zaregistrovali ste už tieto zmeny v zákone alebo o nich počujete prvýkrát? Napíšte do komentára

Komentáre
1 Comment
  1. […] nie je možné nemecké vozidlá určené na zošrotovanie na Slovensku registrovať. Zákonč. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

Comments are closed.

Čítajte tiež