Pri dovoze vozidiel sa za rok podarilo znížiť počet manipulácií s odometrom o takmer 37 %

Zdroj: Pixabay

Stočených kilometrov pri kúpe automobilu sa bojí nejeden z vás. Je dôležité si preveriť automobil ešte pred samotnou kúpou. Viete vôbec, ako si môžete automobil preveriť? Stačí si vypýtať od predávajúceho ODO -Pass, čo je vlastne Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Vďaka ODO-Pass-u dokážete odhaliť nielen manipuláciu s odometrom, ale i to, kto bol v tom čase majiteľom vozidla. Na výpise sú uvedené historické údaje priebehu najazdených kilometrov.

Ak teda máte záujem o kúpu vozidla, skontrolujete si ho prostredníctvom Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Overiť si ho môžete pomocou webstránky www.rpzv.sk.

Povinnosť zasielať informácie o vozidlácch do RPZV

Podnikatlia (PO a FO), ktorí podnikajú s cestnými motorovými vozidlami sú od  20. mája 2018 povinní zasielať informácie o vozidlách. Tie zasielajú do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Tento spomínaný register zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Zaznamenáva sa doňho počet najazdených kilometrov vozidla počas celej jeho prevádzky, až do vyradenia vozidla z evidencie. Vďaka tomu je možné ľahšie znížiť neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra.

Zdroj: Pixabay

Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa znížil počet manipulácií s odometrom

Slovensko a Holandsko si už zhruba jeden rok vymieňa informácie a údaje o počte najazdených kilometroch. Zaujímavé je, že pri dovozoch vozidiel, ktoré sa dovážajú z Holandska na Slovensko, sa vďaka tejto spolupráci podarilo znížiť počet manipulácií s odometrom.

Od novembra 2017do konca novembra 2018 sa znížil počet manipulácií s odometrom. Čísla sú veľmi slušné, pretože v predchádzajúcom období bola hodnota manipulácií s odometrom 42,6 %. Pričom aktuálna hodnota je len 5,8 %, čo je pokles o takmer 37% (presnejšie 36,8 %).

RPZV a vymieňanie informácií má pozitívny vplyv v boji proti stáčaniu kilometrov

Prax hovorí za všetko. Neustále sa darí bojovať proti stáčaniu kilometrov pri dovezených vozidlách z Holandska. Spomínaná úspešnosť je dosiahnutá najmä vďaka vymieňaniu informácií medzi Slovenskom a Holandskom, ako i zriadeniu registrov, ktoré majú veľký vplyv na danú problematiku.

Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV ku dňu 30.11.2018 odhalili:

  • 1294 vozidiel, ktoré mali upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov
  • 4472 vozidiel, ktoré mali pozmeňované hodnoty odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov

Poznáte presný počet subjektov, ktoré prispievajú informáciami do RPZV? V súčasnoti ich je 634, pričom sa jedná nielen o štátne, ale i súkromné subjekty z automobilového prostredia. Tieto subjekty sú povinné splniť si oznamovaciu povinnosť, ktorá im prikazuje nasledovné:

Osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje.

Zdroj: www.rpzv.sk

Komentáre
1 Comment
  1. […] roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do registra sa priebežne zaznamenávajú […]

Comments are closed.

Čítajte tiež