Pri zabudnutí na STK vás pokuta neminie ani po novom

Povinnosťou každého majiteľa motorového vozidla registrovaného na území SR a staršieho ako štyri roky je absolvovanie technickej kontroly (TK) a emisnej kontroly (EK) v staniciach technickej kontroly (STK). Častokrát však držitelia motorových vozidiel zabúdajú na túto štátom uloženú povinnosť. Ročne je to až viac ako 50-tisíc zábudlivcov, pre ktorých to automaticky znamená pokutu.

Ministerstvo dopravy totižto od marca 2016 prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) automaticky generuje pokuty pre majiteľov motorových vozidiel, ktorí si do dátumu platnosti TK a EK nestihli splniť svoju povinnosť novej prehliadky. Pokuta je v sadzobníku pokút určená na 165 euro pre TK a 165 euro pre EK, čiže spolu až 330 eur. Ak ste teda zábudliví alebo ľahkovážni, pokute za vypršané kontroly sa nevyhnete, no po novom ju môžete vlastným konaním zmierniť až o 1/3.

Novela znižuje sankcie pre omeškaných, musia sa o to však sami pričiniť

Od 20.mája 2018 vošla do platnosti novela zákona o prevádzke motorových vozidiel v cestnej premávke, ktorá umožňuje pokutovaným vlastníkom motorového vozidla bez platnej TK, EK alebo oboch, znížiť pokutu na 1/3. Výška pokuty podľa novely zostáva nezmenená v sume 165€ +165€, ale novela poskytuje možnosť  znížiť celkovú pokutu na 110€ (55€ za TK a 55€ za EK).

Podmienkou je uhradenie 110€ (55€ pre TK a 55€ pre EK), teda 1/3 celkovej sumy pokuty pri oboch chýbajúcich kontrolách, a splnenie si povinnosti absolvovať chýbajúce kontroly do 15 dní od obdržania pokuty. Po zaplatení 110€ a absolvovaní chýbajúcich kontrol na vašom vozidle, bude pokuta štátom uznaná ako kompletne uhradená. Ak však nestihnete na vašom vozidle zabezpečiť kontrolu TK a EK do zákonom stanovenej doby 15 dní od obdržania pokuty, ste povinný uhradiť pokutu v plnej sume 165€ v prípade chýbajúcej technickej kontroly (TK) a 165€ v prípade chýbajúcej emisnej kontroly (EK).

Princíp nového zákona je teda jednoduchý: Ak  nebudete pokutu ignorovať a stihnete do 15 dní absolvovať chýbajúce prehliadky, stačí keď uhradíte len 1/3 z celkovej sumy pokuty, 55€ v prípade jednej chýbajúcej kontroly alebo 110€ v prípade oboch chýbajúcich kontrol.

 

Komentáre

Čítajte tiež